บทเรียนการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์

 สาระสำคัญ

         ภาพในงานกราฟิกจะเกิดจากองค์ประกอบต่างๆ ประกอบกัน ซึ่งจะมีความหมายที่สามารถสื่อถึงความรู้สึกและมีคุณสมบัติแตกต่างกันไป  นักออกแบบจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจ รู้จักที่จะเลือกใช้แต่ละองค์ประกอบให้สอดคล้องกับแนวคิดของงาน องค์ประกอบหลักๆ ในงานกราฟิกจะแบ่งเป็น 8 ชนิดคือ เส้น, รูปทรง, น้ำหนัก, พื้นผิว, ที่ว่าง, สี และตัวอักษร

 
สาระการเรียนรู้

 1. ทำความรู้จัก Graphic Design
 2. องค์ประกอบงานกราฟิก

 

มาตรฐานการเรียนรู้ 

  มาตรฐาน ง 2.1 เข้าใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี ออกแบบ และสร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการ ตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ เลือกใช้เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมในการจัดการเทคโนโลยีที่ยั่งยืน

 

   ผลการเรียนรู้

 1. สามารถอธิบายความหมายของคำว่า Graphic Design ได้
 2. สามารถบอกถึงประโยชน์ของงานกราฟิกดีไซน์ได้
 3. สามารถอธิบายถึงคุณสมบัติของนักออกแบบกราฟิกดีไซน์ได้
 4. สามารถอธิบายขั้นตอนการเปิดใช้งานโปรแกรม SketchUp ได้

 

เรื่อง ทำความรู้จัก Graphic Design

       กราฟฟิกดีไซน์ หรือ Graphic design คือ กระบวนการในการคิดสร้างสรรค์ทางด้านศิลปะบวกกับเครื่องมือด้านเทคโนโลยี ออกมาเป็นผลงานไม่ว่าจะเป็นรูปภาพหรือข้อความ

       ยกตัวอย่างของกราฟฟิกดีไซน์ อย่างเช่น ถ้าคุณต้องการที่จะประชาสัมพันธ์ ที่นอกเหนือจากการใช้การพูด เช่น เครื่องกระจายเสียง สื่อวิทยุ ก็จะเป็นรูปลักษณะที่มองเห็นได้และเป็นที่จดจำ อย่างเช่น โปสเตอร์ แผ่นผับ ปกอัลบั้ม ซึ่งเหตุผลหลักคือการผลิตสื่อที่ทำให้กลุ่มเป้าหมายจดจำได้มากที่สุด

 ประโยชน์ของกราฟฟิกดีไซน์

 1. ช่วยให้ข้อมูลมีระเบียบมากขึ้น
 2. สามารถถ่ายทอดข้อมูลได้ชัดเจน เข้าใจได้ง่าย
 3. สื่อความหมายไปในทิศทางเดียวกัน
 4. เกิดภาพลักษณ์ที่ดี

     ดังนั้น กราฟฟิกดีไซน์ จึงหมายถึง ศิลปะแขนงหนึ่ง ที่ใช้กระบวนการคิดสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดผลงานให้เป็นที่เข้าใจและจดจำ ผ่านสื่อที่มองเห็นได้

คุณสมบัตินักออกแบบกราฟิก

       งานกราฟิกดีไซน์เป็นงานที่ใช้ ความสามารถเฉพาะตัวของนักออกแบบแต่ละคน บนพื้นฐานของหลักการทางศิลปะ แต่นอกเหนือจากความรู้ทางศิลปะแล้ว คนที่จะทำงานกราฟิกได้ดีจะต้องมีคุณสมบัติอะไรอีกบ้าง

 1. ขยันฝึกหัด คนที่จะมีความชำนวญในการใช้โปรแกรมต่าง ๆ จะต้องมีการฝึกหัดอย่างเป็นประจำ โดยอาจจะไม่ต้องเก่งหลายโปรแกรมก็ได้ เพียงให้รู้ลึกรู้จริงในโปรแกรมใดโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งก็สามารถหาเลี้ยงตัว เองได้แล้ว ทั้งนี้สามารถฝึกด้วยตนเอง 3 วิธี

       1.1 ฝึกตามแบบ เป็นการฝึกตามหนังสือหรือบทความ เหมาะสำหรับการฝึกในระยะแรกเริ่ม เพราะเพียงแค่ลองทำตามเท่านั้น วิธีนี้ดี คือ ไม่ต้องคิดเอง ถือว่าเป็นก้าวแรกในการฝึกฝน เพื่อนำไปพัฒนาต่อไป

          1.2 ฝึกตั้งโจทย์ เป็นการฝึกตัวเองให้ลองทำอะไรใหม่ๆ ตั้งโจทย์ใหม่ ๆ โดยอาจเป็นการตั้งโจทย์จากเครื่องมือ เช่นกำหนดว่าวันนี้เราจะฝึกใช้เครื่องมืออะไร ก็ฝึกใช้เครื่องมือนั้นให้มาก ใช้เครื่องมืออื่นเพียงแค่เสริมเท่านั้นพอ การฝึกแบบนี้ทำให้เรามีเพื้นฐานแน่น และรู้ลึกในเครื่องมือแต่ละชิ้น หรือจะฝึกตั้งโจทย์จากภาพก็ได้ โดยเลือกภาพขึ้นมาภาพหนึ่ง แล้วลองฝึกแต่งภาพนั้นแบบฟรีสไตล์ตามแต่จินตนาการของคุณ เมื่อฝึกด้วยวิธีนี้บ่อย ๆ คุณจะคิดได้รวดเร็วขึ้น และสามารถมององค์ประกอบของภาพได้ดีขึ้น อีกวิธีหนึ่งคือตั้งโจทย์สมมติ สมมติว่าลูกค้าให้โจทย์คุณมา เช่น ทำโปสเตอร์รณรงค์ให้คนไทยรักกัน หรือ ออกแบบแพ็กเกจปลาสลิดตากแห้ง เป็นต้น วิธีนี้จะช่วยให้คุณ เชื่อมต่อระหว่างศิลปะและธุรกิจได้ดีขึ้น

          1.3 ฝึกเลียนแบบ เป็นการฝึกโดยทำภาพเลียนแบบงานของคนอื่นให้เหมือนที่สุด โดยใช้คนละเทคนิค หรือคนละโปรแกรมกับต้นแบบ แต่ต้องให้ได้ภาพออกมา เหมือนกัน เหมือนได้ผลลัพธ์อย่างเดียวกัน วิธีนี้ยากขึ้นกว่า 2 วิธีแรก คุณจะต้องมีความรู้ ความชำนาญในการใช้เครื่องมือและฟังก์ชั่นต่าง ๆ ก่อน จากนั้นจึงวิเคราะห์ ประยุกต์ และดัดแปลงด้วยตนเองได้

 1. คิดสร้างสรรค์ การสร้างงานที่แตกต่าง แปลกใหม่ และโดดเด่น จะต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์เป็นองค์ประกอบสำคัญที่ขาดไม่ได้ในงานศิลปะ จะสื่อสารอย่างไรให้ สะดุดตา สะดุดใจ ก็ต้องคิดริเริ่มทำขึ้นมา โดยอาจหาแรงบันดาลใจจากสิ่งรอบ ๆ ตัว หรือออกไปเปิดหูเปิดตาภายนอก เพื่อหาไอเดียใหม่ ๆ อย่างเช่น การดูหนัง ฟังเพลง อ่านหนังสือ ท่องเที่ยว เป็นต้น
 2. เซ็ทค่าเอาท์พุตให้สวย บางคนทำงานที่เครื่องของตัวเอง เซ็ทค่าสีไว้เสียสวยงาม แต่เวลาพิมพ์ออกมา หรือแสดงผลบนเครื่องของคนอื่นกลับไม่เหมือนอย่างที่ทำไว้ คนทำกราฟิกจึงต้องมีความรู้เรื่องการเซ็ทค่าเอาท์พุตให้สามารถแสดงสีออกมา ได้สวยงามเช่นเดียวกับที่เห็นหน้าจอมอนิเตอร์ สำหรับคนที่ทำงานทางด้านเว็บ คุณอาจจะไม่ต้องระวังเรื่องสีมากนัก แต่ต้องระวังเรื่องของ Browser เนื่องจาก Browser ต่างค่ายก็จะแสดงผลที่แตกต่างกัน สำหรับคนที่ทำงานทางด้าน Multimedia Presentation คุณต้องคำนึงถึงคุณภาพของโปรเจ็กเตอร์ ว่าแสดงสีเป็นอย่างไร ต้องมีการทดลองกับโปรเจ็กเตอร์จริง ๆ ก่อน หรือแม้แต่การเอาท์พุต ออกทางทีวีก็ตาม สีที่มองเห็นที่หน้าจอโทรทัศน์ ย่อมแตกต่าง จากสีในจอมอนิเตอร์ของคุณแน่นอน
 3. สนใจความเป็นไปรอบตัว การเป็นคนทันยุค ทันเหตุการณ์จะช่วยให้คุณสามารถเสริมลูกเล่นต่าง ๆ เข้าไปในงานของคุณ ทำให้งานของคุณดูทันสมัย แตกต่างจากคนอื่นในช่วงเวลานั้น ๆ ซึ่งอาจจะเป็นช่วงเวลาสั้น ๆ ที่ทำให้คุณกลายเป็นดาวเด่นในพริบตาก็ได้

          5.กล้าที่จะลอง เพราะเทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วเรา จึงไม่อาจยึดติดอยู่กับเครื่องมือเดิมๆ ที่เราคุ้นเคย การลองใช้ Software ใหม่ ๆ ที่มีการ Update อยู่เสมอจะทำให้เราได้ใช้เครื่องมือใหม่ ๆ ในการพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น

          จะเห็นได้ว่า ทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องของพรสวรรค์ หากล้วนแล้วแต่มาจากพรแสวงที่ทุกคนต้องขวนขวายมาเป็นอาวุธติดกาย เพื่อใช้ในการทำงานและพัฒนาผลงานกราฟิกของตนเองให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment